Anasayfa


Bir kurtarıcı bekleme düşüncesinin kökenleri kadim çağlara kadar gider. Aynı şekilde Mehdi beklentisi İslam düşüncesinin en çok tartışılan fakat üzerinde genellikle hem fikir olunamaya

n bir soru/ndur.  İslam düşünce geleneğinde bazı düşünürler ve dini guruplar bir kısım dini literatürü temel alarak Mehdi fikrini kabul etmekte ve beklenti içine girmektedir. Yine aynı şekilde dini kaynakları referans alan başka düşünürler ve guruplar ise bu fikri reddetmektedir. Mehdilik düşüncesinin bu kadar önemsenmesinin sebebi ise şüphesiz arkasında yatan kurtuluş/felah düşüncesidir. Bu tasavvura göre mehdi gelecek ve bunalım halinde ki İslam toplumunu içine düşmüş olduğu dini, siyasi, ahlaki ve ekonomik sıkıntılardan kurtaracaktır.  Bu inanış/düşünce kimilerine göre bireyi ve toplumu dinamik tutarken kimilerine göre atalete uğratmaktadır.

Mehdi düşüncesinin tarihsel, felsefi ve dini bir arka planının olduğu bilinen bir gerçektir. Bununla birlikte Mehdi fikrinin İslam düşüncesi literatürün de fazlaca yer aldığı görülmektedir. Daha da önemlisi mehdilik düşüncesinin çağdaş dini, siyasi, sosyolojik ve sosyo-psikolojik izdüşümlerinin olduğunu da görüyoruz. Bu sebeple tarihsel bir sorun olmasına rağmen aktüelliğini hiç kaybetmeyen Mehdilik düşüncesinin Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olarak uluslararası bir sempozyum çerçevesinde akademik düzeyde objektif olarak ele alınıp tartışılmasını sağlamak istiyoruz. Bu sebeple siz değerli akademisyenlerin Uluslararası Mehdilik Sempozyumuna katkıları bizi onurlandıracaktır.

Symposium Invitation

Roots of the concept of waiting for a savior dates back to olden ages. Similarly, expectation of a Mahdi is a problem/question of Islamic thought that has been most discussed but generally least agreed upon. In the tradition of Islamic thought, certain thinkers and religious groups accept the idea of Mahdi on the basis of certain religious literature and become expectant. On the other hand, again taking religious sources as a reference, some other thinkers and groups reject this idea. The reason for such importance paid to the idea of Mahdihood is undoubtedly the idea of salvation/deliverance underlying it. According to this concept, Mahdi will come and save the Islamic community, which is in depression, from the religious, political, ethical and economic troubles it has succumbed to.  This belief/idea keeps the individual and the community dynamic according to some, while it puts them in inertia according to some others.

It is a well-known fact that the idea of Mahdi has a historical, philosophical and religious background. On the other hand, it is seen that the idea of Mahdi has found much place in the literature of Islamic thought. More importantly, we also observe that the idea of Mahdi has contemporary religious, political, social and socio-psychological projections, as well. Therefore, as the Faculty of Divinity at Cumhuriyet University, we would like to enable objective handling and discussion of the idea of Mahdihood, which has never lost its actuality in spite of being a historical issue, at an academic level within the framework of an international symposium. Therefore, contributions from you as respected academicians will generously honor us.

فكرة انتظار مُخَلِّصٍ فكرة قديمة قِدَم َ العصور. وكذلك انتظار المهدي في تفكير الإسلام مشكلةٌ نُقش عليها كثيراً ولم يتفق على أي فكرٍ. في تفكير الإسلامي عادةً بعض المفكرين وبعض فِرَق الدينية يقبلون فكرة انتظار المهدي على تأييد بعض اصطلاحات الدينية وينتظرون المهدي. وكذلك بعض المفكرين والفِرق يرفضون هذا الفكر على تأييد تزكية المصادر الإسلامية. سبب أهمية هذه الفكرة هي تفكير الخلاص والسعادة الذي ينتظرونه. على حسب هذا التصور سيأتي المهدي ويُنقِذ المجتمع الإسلامي من المشاكل الدينية والسياسية والأخلاقية والمالية. وهذا الإعتقاد حسب رأي بعضهم ينشط الفرد والمجتمع وحسب رأي البعض يُعطلهم.

لتفكير المهدي خطة خلفية وتاريخية وفلسفية ودينية وهذا حقيقة مشهورة. ومع هذا تفكير المهدي ذُكر في اصطلاحات الدينية كثيراً. والأهم من ذلك نرى في تفكير المهدي أن له أثراً في الحاضر ومجالات الدينية والسياسية والاجتماعية والنفسية، على الرغم كونه مشكلةً تاريخيةً لم يفقد ذكرُهُ بين الناس ولذلك نريد أن نأخذ هذه المسألة ونناقش عليها بيننا نحن الأكاديميين، وهذه الفكرة لكلية الإلهيات في جامعة الجمهورية. يُفخِّرُنا تعاونكم يا أكاديميين الأعزاء.