Konu Başlıkları (Subject Titles)

TR:

Mehdilik Düşüncesinin Tarihsel, Felsefi ve Teolojik Arka Planı

Mehdilik düşüncesine temel oluşturan felsefi düşünceler, inanışlar, mitolojiler, sosyolojik ve sosyo-psikolojik arka plan

İslam Kaynaklarında Mehdilik Düşüncesi

Tefsir ve Hadis Literatürü

Kelami tartışmalar

Tasavvufi literatür

İslam ve Mezhepler Tarihi Geleneği

Mehdilik Düşüncesinin Teorik ve Pratik Çağdaş İzdüşümleri

Dini, Siyasi, Sosyolojik, Sosyo-psikolojik ve ekonomik

Hayat Ağacı, Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, Sivas, Türkiye

ENG:

Historical, Philosophical and Theological Background of Mahdihood Idea

Philosophical thoughts, religious beliefs, myths, sociological and socio-psychological background that forms the basis for the idea of Mahdihood

The Idea of Mahdihood in Islamic Sources

Tafsir (Interpretation) and Hadith Literature

Theological (Kalam) Discussions

Sufi Literature

Traditions in the Islamic History and Islamic Denominations

Contemporary Theoretical and Practical Projections of Mahdihood Idea

Religious, Political, Sociological, Socio-Pyschological and Economic

AR:

الخطة الخلفية لفكرة المهدية من حيث التاريخ والفلسفة والغاية

الخطة الخلفية للمكونات الأساسية لفكرة المهدية: الأفكار الفلسفية، الإعتقادات الدينية، المثولوجيا، الاجتماعية، النفسية.

الفكرة المهدية في المصادر الإسلامية:

تفسير ومصطلح الحديث

المناقشات الإعتقادية

مصطلحات التصوفية

عادات تاريخ المذاهب

آثار الحديثة لفكرة المهدية نظرياً وفعلياً من حيث الديني والسياسي والاجتماعي والنفسي والإقتصادي.