Duyurular (Announcements)

Sempozyum ile ilgili güncel duyurular buradan yapılacaktır.

-Sempozyum müracaatları gelen talepler üzerine 20 Nisan’a kadar uzatılmıştır.

(20.04.2017)

Uluslararası Mehdilik Sempozyumuna  şimdiye kadar dünyanın farklı yerlerindeki bilim insanlarından 100’e yakın makale geldi. Katkı sunan tüm değerli bilim insanlarına teşekkür ederiz.  Bu hafta düzenleme kurulu bilim kurulu ile de istişare ederek 30-40 civarı makaleyi kabul edecektir.

 

21.04.2017

Özetlerin Kabul Tarihi ile ilgili Duyuru-

Uluslararası Mehdilik Sempozyumuna Müracaat eden değerli bilim insanları. Sempozyuma gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Sempozyuma 100 adet müracaat yapılmıştır. Sempozyum kuralları gereği 750-1000 kelime arası özet istemiştik ve mümkün mertebe bu kurala bağlı kalındı. Düzenleme kurulu bilim kurulu ile de istişare ederek özetleri inceleyecek ve kabul olan bildirileri 30 Nisan Pazartesi günü açıklamayı planlamaktadır. Ancak metinleri yoğun olmasından dolayı planlanan tarihten kısa bir sapma olabilir. Durum ve değişiklikler ile ilgili bilgi paylaşımı yapılacaktır. Anlayışınız ve nezaketiniz için teşekkür ederiz.
Sempozyum Düzenleme Kurulu

(02.05.2016)

(3) Mehdilik Sempozyumu

 • Sayın hocalarımız,
  Uluslararası Mehdilik Sempozyumuna gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Sempozyum süresi ve oturum sayısı kısıtlı ve sempozyuma katılım talebi hayli fazla olduğundan bazı çalışmaların seçilmesi zorunluluğu doğmuştur. Sempozyum düzenleme kurulu toplanarak ve bilim kurulu ile istişare ederek aşağıdaki ilkelere göre sempozyuma gönderilen özet metinleri değerlendirmiştir:
  1) Metinlerin özgünlüğü,
  2) Teknik yeterliliği,
  3) Gönderilen özetlerin sempozyumun konusu ve amacına uygunluğu,
  4) Benzer konularda mükerrer metinlerin varlığı,
  5) Özetin metnin problematiğini ortaya koyup koymadığı,
  6) Metin gönderen yazarın ilgili konuda özel bir çalışmasının (makale, tez, kitap) olup olmadığı.
  İncelenen metinlerin hepsinin akademik birikimi yansıttığı ve yetkiniğe sahip olduğu şüphesizdir. Fakat biz daha çok Mehdilik konusuna odaklandığımız için bazı kriterler belirlemek zorunda kaldık. Sonuçlar belli olmuştur ve tasnif edilmketedir. Bugün itbariyle (-ve yarın) maillerinize cevaplar gelecektir.
  İlgi gösteren tüm değerli bilim insanlarına tekrar teşekkür ediyor ve şükranlaımızı sunuyoruz.
  Sempozyum Düzenleme Kurulu