Yazım Kuralları ( Rules for Prepration)

BİLDİRİ ÖZETİ HAZIRLAMA KURALLARI

 • Sempozyumun dili Türkçe, Arapça ve İngilizcedir.
 • Sunulacak bildiriler bilimsel ilkeler çerçevesinde ve özgün olmalıdır.
 • Bildiri özetleri sunumun problematiğini ortaya koyacak şekilde en az 750 ile 1000 kelime arası olmalı ve özet içerisinde ana başlık ve alt başlıklar açıklanarak belirtilmelidir. Özetler web sayfasında yer alan form doldurularak 10 Nisan 2017 tarihine kadar mehdiliksempozyumu@cumhuriyet.edu.tr  adresine gönderilecektir.

BİLDİRİ TAM METNİ HAZIRLAMA VE SUNUM KURALLARI 

 • Bildiride Türk Dil Kurumunun Yazım Kılavuzu’na uyulmalıdır.
 • Bildiri daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir kongre/sempozyumda sunulmamış olmalıdır.
 • Bildiri tam metinleri daha sonra yayınlanacağı için 6000 kelimeyi geçmeyecek şekilde Cumhuriyet İlahiyat dergisi kurallarına uygun olarak Office Word formatında hazırlanacaktır. (Bkz. Yazım Kuralları)
 • Bildirinin yazarı adını, soyadını, görev yerini ve akademik unvanını tam ve açık olarak belirtmeli; kendisiyle doğrudan iletişim kurulabilecek açık adres, telefon numarası ve e-posta adresini ilk sayfada dipnot olarak vermelidir.
 • Sunumlar 20 dakikayı geçmeyecektir.

RULES FOR PREPRATION OF ABSTRACTS

 • The language of the symposium is Turkish, Arabic and English.
 • The presentations must be original and follow scientific principles.
 • Abstract of presentation must be minimum at least 1,000 (one thousand) words setting forth the issue dealt with in the presentation and the main and sub-headings must be stated in details. Abstract and application form will be sent to mehdiliksempozyumu@cumhuriyet.edu.tr until April 10, 2017

RULES FOR PREPARATION AND PRESENTATION OF FULL TEXT PAPERS 

 • Papers must not have been previously published elsewhere or presented in a conference/symposium.
 • Full text papers will be published subsequently. They must be prepared in Word format in compliance with the rules of Cumhuriyet Theolohy Journal (Text Rulers) without exceeding 6,000 words.
 • Authors of papers must indicate their name, surname, affiliation and academic title fully and clearly; she must provide, his/her notification address, telephone number and e-mail address for direct communication with him/her in firs footnote paper.
 • Presentations should not exceed 20 minutes.

قواعد تحضير خلاصة الإعلام:

*لغة المؤتمر: تركي، عربي، إنكليزي .

* البحوث التي ستقدم يجب أن تكون أصلية وفي إطار مبادئ علمية.

* يجب أن يكون تقديم ملخص البحث ألف كلمة على الأقل ويلزم أيضاً تبيين العناوين الأصلية والفرعية مع بيانها. يُرسل الملخصات عن طريق الإنترنت مع إملاء القائمة.

قواعد تحضير متن الإعلام الكامل وتقديمهُ:

* يلزم أن لا يكون الإعلام منشوراً في أي محل آخر وأن لا يكون مقدماً في مؤتمر آخر من قبل.

* لنشر الإعلام بمتنه الكامل يلزم أن لا يزيد على 6000 آلاف كلمة في مجلة كلية الإلهيات على شكل وورد وموافقاً للقواعد المجلة.

* يلزم على كاتب الإعلام أن يبين اسمه بالكامل ومهنته ومحل عمله ودرجته العلمية بشكل واضح ويلزم أيضاً أن يبين إيميله ورقم الهاتف وعنوان إقامته في هامش صفحة الأولى.