Önemli Tarihler (Important Dates)

 

Özet Göndermek İçin Son Tarih:     10 Nisan 2017

Kabul Edilen Bildirilerin İlan Edilmesi:       20 Nisan 2017

Tam Metin Göndermek İçin Son Tarih:     1 Eylül 2017

          Program İlanı:  15 Eylül 2017

Sempozyum Tarihi:     29-30 Eylül 2017

 

Abstract Submission Deadline:                     April 10, 2017

Announcement of Accepted Posters:       April 20, 2017

Deadline for Full Text Submission:               September 01, 2017

Announcement of the Program:                   September 15, 2017

Symposium Date:                                                 September 29-30, 2017